vận tải đường sắt vận tải đường bộ
Giới thiệu công ty
GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Cổ Phần Vận Tải Tiến Phát Hưng được hình thành bởi 02 Công ty đó là Công ty TNHH DV-TM Vận Tải Tiến Phát Hưng và Công ty TNHH Vận Tải Dịch Vụ Cường Thịnh (thành lập năm 2003), Công ty Cổ Phần Vận Tải Tiến Phát Hưng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, là đơn vị chuyên kinh doanh vận chuyển hàng hóa...

Xem tiếp