vận tải đường sắt vận tải đường bộ
Chi tiết dịch vụ
 
 
 
 
 
Cung cấp dịch vụ kho bãi và đóng hàng xuất nhập theo yêu cầu của tất cả các khách hàng trong và ngoài nước. Dịch vụ của chúng tôi gồm sắp xếp và đóng rút hàng vào ra cho các loại Container, kể cả Container khung và Container phằng. Đảm bảo an toàn cho hàng hoá với nhiều chủng loại khác nhau. 
 
Hình ảnh về kho bãi của công ty DVN

 

 

 

Kho bãi của DVN

Dịch vụ kho bãi của DVN Logitics

Dịch vụ kho bãi của DVN


Các dịch vụ khác khác